30 listopada spotkaliśmy się po raz ostatni w 2019 r. Omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Bractwa, podsumowano także aktywność Bractwa w całym roku.

Podczas spotkania nastąpiło także oficjalne przyjęcie w szeregi Członków Bractwa nowego Podwodniaka, który przed swoim odejściem z Marynarki Wojennej dowodził okrętem ORP Orzeł.