Panująca na świecie pandemia Covid-19, choroby powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2, coraz bardziej daje nam się we znaki. Także Szwedom, którzy jak do tej pory przez niektóre media i komentatorów byli wskazywani jako modelowy przykład reakcji na zagrożenie epidemiczne. Okazuje się jednak, że państwo to zmuszone jest wprowadzać ograniczenia mające daleki wpływ na życie społeczne obywateli, ale także i zagranicznych podwodniaków.

Jak informuje International Submariners Association, istnieje ryzyko odsunięcia w czasie kolejnego, 57. Międzynarodowego Kongresu Podwodniaków o kolejny rok. Tym samym planowany pierwotnie na rok bieżący, Kongres może się faktycznie odbyć w 2022 r.

W konsekwencji, przesunięciu w czasie ulegną kolejne planowane kongresy: 58. wstępnie planowany do organizacji w Grecji na rok 2023, a 59., który miałby się odbyć w Czarnogórze, na 2024 r.

Pewnego rodzaju nagrodą za faktycznie trzyletni okres oczekiwania na kolejną okazję do spotkań w podwodniackim gronie, po 56. Kongresie, który organizowaliśmy w Gdańsku w 2019 r. – może być okoliczność, iż w 2022 r. przypadają obchody 500. lecia szwedzkiej marynarki wojennej.

Na stronie internetowej http://www.57isc.com niebawem ma zostać udostępnione forum (chat forum), na którym wszyscy członkowie krajowych organizacji podwodniaków będą mogli bezpośrednio wskazywać swoje uwagi i sugestie.