Zarząd BOP informuje, że w dniu 29 kwietnia planowane są uroczystości związane z 90 rocznicą utworzenia DYWIZJONU OKRĘTÓW PODWODNYCH połączone z Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Klubu LMiR „BRACTWO OKRĘTÓW PODWODNYCH”. Obchody Święta jednostki odbędą się na terenie Portu Wojennego Gdynia – Oksywie oraz w Klubie 3. FO (kino Grom) i będą połączone z tradycyjnym spotkaniem podwodniackim.

 

 

Program uroczystości przedstawia się następująco:

 1. Udział Członków Bractwa w uroczystościach dywizjonowych:
  • uroczysty apel
  • akademia
  • spotkanie przy kawie i cieście
 2. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Bractwa:
  • przywitanie Członków Bractwa – ustępujący Zarząd BOP;
  • sprawy organizacyjne – Zarząd BOP;
  • wręczenie członkom Bractwa pamiątkowych medali upamiętniających 40 lecie Bractwa oraz 90 lecie Dywizjonu Okrętów Podwodnych;
  • wybór nowego Zarządu Bractwa;
  • zakończenie Zebrania – Prezes BOP.
 3. Międzypokoleniowe spotkanie załóg okrętów podwodnych.

 

UWAGA !!!

Dokładny harmonogram czasowy uroczystości dywizjonowych oraz spotkania Bractwa podany zostanie w terminie późniejszym. Ze względu na konieczność przygotowania infrastruktury technicznej prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 01.03.2022.

Uprzedzamy także, że w związku z pandemią COVID 19 termin oraz plan uroczystości oraz spotkania może ulec zmianie.

Członkowie  Bractwa posiadający zaległości  w opłacaniu składek członkowskich nie otrzymają pamiątkowych medali okolicznościowych.

Koszt udziału w międzypokoleniowym spotkaniu załóg okrętów podwodnych to około 100 zł. Prosimy o informację dotyczącą udziału w tej części wydarzenia wraz z telefonicznym potwierdzeniem obecności.