Zarząd BOP informuje o szczegółach dotyczących Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu LMiR „BRACTWO OKRĘTÓW PODWODNYCH”, które odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2022 r.  w Klubie 3. FO (przy kinie Grom) o godzinie 09:30.

Zapowiadanym wcześniej elementem Zebrania będzie m.in. wręczenie Członkom Bractwa pamiątkowych medali upamiętniających 40 lecie Bractwa oraz 90 lecie Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a także wręczenie legitymacji nowym Członkom Bractwa.

 

Porządek Zebrania przedstawia się następująco:

 1. Przywitanie Członków Bractwa – ustępujący Zarząd BOP.
 2. Sprawy Organizacyjne – ustępujący Zarząd BOP.
 3. Przedstawienie ram organizacyjnych Zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Bractwa za okres kadencji 2017 ÷ 2022 – ustępujący Zarząd BOP.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej).
 6. Przerwa – 15 min (przeznaczona na przygotowanie wyborów do władz statutowych BOP).
 7. Wybór nowych władz statutowych BOP:
  – wybór Komisji Wyborczej;
  – wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
  – wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
  – propozycje kandydatur do władz statutowych;
  – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  – sprawozdanie Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Przerwa – 15 min (przeznaczona na ukonstytuowanie się władz statutowych BOP).
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Wystąpienie nowego Prezesa Zarządu BOP.
 11. Przyjęcie programu działania na lata 2022 ÷ 2026.
 12. Sprawy różne (wniesione).