Zarząd Bractwa Okrętów Podwodnych uprzejmie zaprasza na Spotkanie Członków Bractwa, które odbędzie się w Klubie 3. Flotylli Okrętów (sala nr 7) w Gdyni-Oksywiu (przy kinie „Grom”) w dniu 19 listopada 2022 r. godz. 09:30.

 

PORZĄDEK SPOTKANIA

  1. Powitanie przybyłych na zebranie – Prezes BOP.
  2. Przedstawienie ram organizacyjnych spotkania – Prezes BOP.
  3. Wystąpienie i prezentacja modeli okrętów podwodnych swojego autorstwa – modelarz Pan Tomasz BILKIEWICZ.
  4. Wyświetlenie programu dokumentalnego z 1997 roku przedstawiającego op ORP „Dzik”.
  5. Przerwa – 30 minut.
  6. Organizacja wyjazdu chętnych członków Bractwa do muzeum U-Boot U-461 w Peenemünde /Niemcy/ – kol. Maciej BIELAK.
  7. Informacja nt. warunków uczestnictwa w kolejnym 58.Międzynarodowym Kongresie Podwodniaków na Krecie /Grecja/ w dniach 22-26.05.2023 r. – kol. Adam KRZYKOWSKI.
  8. Sprawy różne (wniesione).
  9. Zakończenie Zebrania – Prezes BOP.