Na wieczną wachtę, w wieku 75 lat, odszedł kmdr w st. spoczynku Jerzy Chłopecki, oficer pełniący wiele eksponowanych funkcji w strukturach Marynarki Wojennej. Oprócz obowiązków służbowych aktywny działacz społeczny m.in. w Lidze Morskiej i Rzecznej. Jako przewodniczący Rady Fundacji „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP” położył wielkie zasługi w gromadzeniu funduszy na budowę gmachu Muzeum Marynarki Wojennej. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Komandora. Pozostanie w naszej pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.