W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego, Prezydent RP Andrzej Duda mianował 21 oficerów WP na pierwszy i kolejne stopnie admiralskie i generalskie. Nominacje wręczone zostały w dniu 14 sierpnia 2023 r. Wśród mianowanych znalazł się Podwodniak, Pan Kontradmirał Andrzej Ogrodnik.

Panie Admirale, gratulujemy!

 

Kontradmirał Andrzej OGRODNIK urodził się 12 grudnia 1966 roku w Wysokim Mazowieckim. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji Morskiej i Broni Podwodnej w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu, w 1990 roku rozpoczął służbę na okręcie podwodnym ORP Orzeł, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia na tej jednostce, zaczynając od dowódcy działu, poprzez zastępcę dowódcy okrętu i kończąc na jej dowódcy. Od stycznia do maja 2005 roku był zastępcą dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bielik, wykonującego zadania na Morzu Śródziemnym w ramach operacji antyterrorystycznej pod kryptonimem „ACTIVE ENDEAVOUR”.

Następnie rozpoczął służbę w sztabie 3. Flotylli Okrętów na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu N-3, z którego w 2006 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno– Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu, w 2007 roku, objął dowodzenie Dywizjonem Okrętów Podwodnych, którym dowodził przez kolejne trzy lata. W 2010 roku rozpoczął służbę w strukturach NATO poza granicami kraju na stanowisku szefa Oddziału Planowania Ćwiczeń – zastępcy szefa Zarządu Ćwiczeń Połączonych w Joint Warfare Centre w Stavanger w Norwegii.

Po powrocie do Polski, w roku 2013 został szefem Oddziału Oficerów Flagowych w Dowództwie Marynarki Wojennej, a po zmianie systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP objął stanowisko szefa Oddziału Ratownictwa w Inspektoracie Marynarki Wojennej. Od 5 listopada 2018 roku pełnił obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy Centrum Operacji Morskich – zastępcy Dowódcy Komponentu Morskiego. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 lutego 2023 r. ówczesny komandor Andrzej Ogrodnik został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 Flotylli Okrętów.

Kontradmirał Andrzej OGRODNIK został odznaczony między innymi:

  • złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  • złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
  • srebrnym medalem „za Długoletnią Służbę”
  • „Gwiazdą Morza Śródziemnego”
  • amerykańskim medalem „Meritoriuous Service Medal” nadanym przez Prezydenta USA.

 

Kontradmirał Andrzej OGRODNIK jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci – córkę i syna.

 

Autor zdjęcia: st. chor. szt. mar. Piotr Leoniak/3 FO

Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/3fo/dowodca/