Zarząd Bractwa przygotował kolejny, 30. już numer Biuletynu Informacyjnego „Podwodnik”. Znalazły się w nim m.in. sprawozdanie z 53. Międzynarodowego Kongresu Podwodniaków w Puli w Chorwacji, a także informacje o kolejnym 54. Kongresie, jaki odbędzie się w 2017 r. w Sankt Petersburgu w Rosji. Biuletyn będzie dostępny podczas kolejnego spotkania Członków Bractwa na początku grudnia 2016 r.