Zarząd Bractwa informuje, że 55. Międzynarodowy Kongres Podwodniaków odbędzie się w dniach 20-24 maja 2018 r.