W dniu 26 kwietnia 2019 r. członkowie Bractwa Okrętów Podwodnych odwiedzili Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Gości powitał przedstawiciel Zarządu OBR CTM S.A. kontradm. rez. Konrad Wiśniowski, który przedstawił dorobek Centrum i część z aktualnie prowadzonych prac.

Goście, wśród których znalazł się także personel Dywizjonu Okrętów Podwodnych, zapoznali się z informacjami na temat: zintegrowanego systemu dowodzenia, systemu łączności, radiowych sieci mobilnych, okrętowego systemu zarządzania walką, systemu obrony biernej, a także systemu obserwacji podwodnej, rozwijanych przez Centrum.

Dzięki uprzejmości Kierownictwa Centrum zwiedziliśmy także część laboratoriów, w których zaprezentowano aktualnie prowadzone badania.

Wizyta zakończyła się wspólnym posiłkiem, podczas którego dyskutowano o zadaniach CTM, ale także przywoływano bogate wspomnienia Członków Bractwa.

Dla wielu z nas była to pierwsza wizyta w Centrum Techniki Morskiej, o którym to część z nas słyszała, ale nie każdy miał okazję zwiedzić tę instytucję.

Zarząd Bractwa planuje kolejne inicjatywy tego rodzaju, prosimy śledzić aktualności.

Krótka wzmianka na stronie internetowej CTM (proszę kliknąć).

Fotografie z wizyty znajdują się w galerii, na stronie „Spotkania i zebrania” dostępnej w menu „Kronika/galeria” (proszę klinkąć).