Przypadające w dniu dzisiejszym święto stało się okazją do złożenia życzeń nie tylko Członkom naszego Bractwa, co nastąpiło za pośrednictwem naszej strony internetowej, ale także osobom piastującym stanowiska w dowództwie „naszego” rodzaju Sił Zbrojnych i poszczególnych jego związków taktycznych.

 

Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych przekazał życzenia, także w imieniu nas wszystkich, na ręce Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, a także Dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych.