Szanowni Członkowie Bractwa Okrętów Podwodnych!

Już niemalże od roku borykamy się z szeregiem ograniczeń – nie tylko tymi wprowadzonymi przez rząd, ale także i tymi, które wynikają ze zwykłego ludzkiego rozsądku. W efekcie działalność Bractwa jest mocno ograniczona, można powiedzieć, że tkwimy w uśpieniu.

Efektem ubocznym takiego stanu rzeczy jest także zauważalny spadek wpłat składek członkowskich. Pomimo braku oznak „życia” zewnętrznego naszego Bractwa, faktycznie ponosimy szereg różnego rodzaju opłat stałych, które obciążają nasz budżet. Aby być w stanie dalej funkcjonować – gdy ograniczenia znikną – musimy je ponosić.

Mając powyższe na względzie, Zarząd Bractwa zwraca się z uprzejmą prośbą do swoich Członków o opłacanie składek członkowskich. Z przyczyn oczywistych, preferowanym sposobem opłacania składek – w braku spotkań – jest przelew na nasz rachunek bankowy w PKO BP S.A.

Przypominamy jego numer: 88 1020 1853 0000 9302 0087 0162.