Zarząd Bractwa Okrętów Podwodnych uprzejmie zaprasza na Spotkanie Członków Bractwa, które odbędzie się w Muzeum Marynarki Wojennej (w sali audiowizualnej) przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni w dniu 15 kwietnia 2023 r. godz. 10:00.

 

 

PORZĄDEK SPOTKANIA

  1. Powitanie przybyłych na spotkanie – Prezes BOP.
  2. Przedstawienie ram organizacyjnych spotkania – Prezes BOP.
  3. Projekcja filmu dokumentalnego z 2006 roku pt. „PODWODNY DYWIZJON”;
  4. Organizacja wyjazdu chętnych Członków Bractwa do muzeum U-Boot U-461 w Peenemünde /Niemcy/ – kol. Maciej BIELAK (przypomnienie);
  5. 90 lecie dywizjonu Okrętów Podwodnych – wystąpienie Zastępcy Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Pana Aleksandra GOSKA;
  6. Sprawy różne (wniesione);
  7. Zakończenie spotkania – Prezes BOP;
  8. Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej.