Zarząd Bractwa Okrętów Podwodnych uprzejmie zaprasza na Spotkanie Członków Bractwa, które odbędzie się w Muzeum Marynarki Wojennej (w sali audiowizualnej) przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni w dniu 25 listopada 2023 r. godz. 10:00.

 

 

PORZĄDEK SPOTKANIA

  1. Powitanie przybyłych na spotkanie – Prezes BOP
  2. Przedstawienie ram organizacyjnych spotkania – Prezes BOP
  3. Wystąpienie d-cy 3. FO kadm. Andrzeja OGRODNIKA
  4. Relacja z XXIV Walnego Zjazdu Delegatów LMiR – Prezes BOP
  5. Projekcja filmu „Z życia na ORP „Sokół””
  6. Przerwa (30 minut)
  7. X . Ekspedycja Santi – Odnaleźć Orła – relacja kmdr. ppor. dr. inż. Benedykta HACA
  8. Adaptacja okrętu podwodnego ORP „Sokół” do roli okrętu-muzeum – wystąpienie Z-cy Dyrektora Muzeum Marynarki  Wojennej Pana Aleksandra GOSKA
  9. Sprawy różne (wniesione)
  10. Zakończenie spotkania