Zarząd Bractwa Okrętów Podwodnych informuje, że kolejne spotkanie Członków BOP odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (https://muzeummw.pl).

Szczegóły zostaną udostępnione wkrótce – najpóźniej do połowy maja.