W dniu dzisiejszym przypada XXXIV. rocznica podniesienia bandery na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, co miało miejsce w dniu 29 kwietnia 1986 r. w Rydze, w ówczesnym ZSRR.

Z kolei w dniu 30 kwietnia 2020 r. przypada święto Dywizjonu Okrętów Podwodnych, najstarszej – nadal istniejącej – jednostki wojskowej w Polsce.

 

Prezes Bractwa Okrętów Podwodnych przekazał na ręce Dowódcy dOP w imieniu wszystkich Członków BOP życzenia z okazji obydwu wymienionych wyżej wydarzeń. Jednocześnie w bezpośredniej rozmowie telefonicznej podkreślił głęboki szacunek i uznanie dla całego stanu osobowego Dywizjonu, który – pomimo niekorzystnych okoliczności – nadal wykonuje swoje zadania na najwyższym poziomie.