W dniu 18 czerwca 2022 r. miało miejsce Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu LMiR „BRACTWO OKRĘTÓW PODWODNYCH”. Co warte podkreślenia, było to pierwsze spotkanie Bractwa od 30 listopada 2019 r.

Podczas Zebrania ustępujący Zarząd wręczył Członkom Bractwa pamiątkowe medal upamiętniające 40 lecie Bractwa oraz 90 lecie Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Wręczono także legitymacje nowym Członkom Bractwa.

 

W Zebraniu udział wziął także Dowódca Dywizjonu Okrętu Podwodnych, kmdr Leszek Dziadek.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ukonstytuował się nowy Zarząd Bractwa, w skład którego weszli:

  • Mirosław Mordel – Prezes Bractwa
  • Tadeusz Grzesikowski – Skarbnik Bractwa
  • Adam Krzykowski – Sekretarz Bractwa
  • Maciej Bielak – Członek Zarządu Bractwa
  • Michał Kunikowski – Członek Zarządu Bractwa

 

Foto: Eugeniusz Piastowski i Michał Kunikowski